Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Renoveeruwwoning.be Onafhankelijke informatiebron over verbouwen en renoveren.
Vergelijk meer dan 1350+ renovatie-experten online!
header image
Renoveeruwwoning.be

Renovatiepremies 2023 - 2024: compleet overzicht

Laatste update: 04 Dec 2023 – Wie renoveert, komt in aanmerking voor diverse renovatiepremies en andere financiële voordelen. Het loont zeker de moeite om na te gaan op welke premies en voordelen jij aanspraak kan maken. Een overzicht van de Vlaamse renovatiepremies in 2023 - 2024:

 

Beschikbare renovatiepremies en financiële voordelen  2023 - 2024:

 1. Mijn VerbouwPremie
 2. Totaalrenovatiebonus
 3. EPC-labelpremie
 4. Eenmalige premie zonnepanelen
 5. Dakisolatie premie voor doe-het-zelvers
 6. Rentesubsidie
 7. Vlaamse aanpassingspremie
 8. Burenpremie
 9. Verlaagd btw-tarief
 10. Verminderde onroerende voorheffing
 11. Aanvullend verlaagde tarief registratiebelasting

 

1. Mijn VerbouwPremie

De Mijn VerbouwPremie balt de oude renovatie- en energiepremies van Fluvius samen. Je kan deze premie ontvangen voor werken aan…

 • dak (isolatie en renovatie)
 • buitenmuur (isolatie en renovatie)
 • vloer (isolatie en renovatie)
 • ramen en deuren (glas en buitenschrijnwerk)
 • binnenrenovatie (binnenmuur, plafond en trap)
 • elektriciteit en sanitair
 • hernieuwbare energieproductie (zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler)

 

Hoe aanvragen?

Sinds 1 oktober 2022 kan je de Mijn VerbouwPremie online aanvragen via het digitaal loket. Dat kan tot uiterlijk 2 jaar na datum van de laatste factuur. Documenten die je nodig hebt bij de aanvraag zijn o.a. de (eind)facturen, het attest van de aannemer, … Een vakman bezorgt je alle nodige documenten en kan je eventueel helpen om de Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ontvang vrijblijvend offertes van erkende aannemers via de offertepagina.

2. Totaalrenovatiebonus

Om eigenaars te stimuleren de renovatie van de woning gestructureerd en 1 keer aan te pakken, bestaat de Totaalrenovatiebonus. Daarvoor moet je minimaal 3 of meer energiebesparende ingrepen uit onderstaande lijst uitvoeren binnen een termijn van 5 jaar:

 • dak- of zolderisolatie
 • muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of via de spouw)
 • vloer- of kelderisolatie
 • nieuwe beglazing
 • zonneboiler
 • warmtepomp
 • ventilatiesysteem

Belangrijk daarbij is dat alle ingrepen voldoen aan de voorwaarden voor het krijgen van de Mijn VerbouwPremie. Het maximale bedrag van de bonus is afhankelijk van het aantal energiebesparende maatregelen. Voor appartementen geldt telkens de helft van de onderstaande bedragen:

 • 3 ingrepen: € 1.250
 • 4 ingrepen: € 1.750
 • 5 ingrepen: € 2.750
 • 6 ingrepen: € 3.750
 • 7 ingrepen: € 4.750

LET OP:  de eindfactuur van de eerste investering moet een datum hebben tussen 2017 en 2020. Wie in 2020 nog een offerte heeft ondertekend voor een investering die kan meetellen voor de Totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor in 2021 ontvangt, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie (zie hieronder).

 

Hoe aanvragen?

Het toekennen van de Totaalrenovatiebonus verloopt automatisch. Zodra Fluvius vaststelt dat er voor een woning of appartement 3 investeringen uitgevoerd zijn die in aanmerking komen nemen ze contact met je op.

Om de Totaalrenovatiebonus te krijgen, moet je de maatregelen dus eerst laten uitvoeren en er de Mijn VerbouwPremie voor aanvragen bij Fluvius. Een vakman kan je hierover informeren en bezorgt je alle nodige documenten. Ontvang vrijblijvend offertes van aannemers actief in je regio via de offertepagina.

3. EPC-labelpremie bij energierenovatie

De EPC-labelpremie is voor eigenaars die in het bezit zijn van een woning met een ondermaatse energieprestatie (EPC D, E & F). De premie wordt pas toegekend wanneer je het EPC-label van je woning binnen de 5 jaar aanzienlijk verbetert: min. label C voor een woning en min. label B voor een wooneenheid/appartement.

Voor een woning kan je € 2.500 tot 5.000 premie ontvangen. Voor een appartement is dat € 2.500 tot 3.750.

LET OP: deze premie is niet cumuleerbaar met de Totaalrenovatiebonus, maar wel met de Mijn VerbouwPremie. Wie nog in 2020 een offerte ondertekende voor een investering die kan meetellen voor de Totaalrenovatiebonus en de eindfactuur in 2021 ontving, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

 

Hoe aanvragen?

Dat doe je online via Fluvius. De aanvraagprocedure bestaat uit 2 stappen. Wanneer je beschikt over het oorspronkelijke EPC-attest kan je de activatie van de premie aanvragen. 5 jaar na de aanvraag dien je een nieuw EPC op te laten maken waaruit blijkt dat je woning effectief de vooropgestelde labelscore heeft behaald. Nadien vraag je de premie binnen de 12 maanden online aan. Een vakman kan je hier verder over informeren en bezorgt je alle nodige documenten. Ontvang vrijblijvend advies en offertes via de offertepagina.

 

4. Eenmalige premie zonnepanelen

Je kan ook eenmalig een premie krijgen voor de investering in zonnepanelen. De premie bedraagt in 2023 € 150 euro per kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend € 75 euro per kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro. Het werkelijke premiebedrag wordt bepaald door de keuringsdatum. Enkel installaties die uiterlijk op 31/12/2023 gekeurd zijn, komen in aanmerking voor de premiehoogte van 2023. In 2024 daalt de premie verder.

 

Hoe aanvragen?

Je bent verplicht om je nieuwe zonnepanelen na de installatie en keuring aan te melden bij netbeheerder Fluvius. Op het moment van die aanmelding zal je enkele extra vragen krijgen met betrekking tot de zonnepanelen premie. Zo moet je geen afzonderlijke premieaanvraag indienen. Om de premie te kunnen krijgen, moeten de zonnepanelen wel geplaatst worden door een installateur met een certificaat van bekwaamheid. Ontvang vrijblijvend advies en offertes van erkende installateurs via onze offerteservice.

 

5. Dakisolatie premie voor doe-het-zelvers

Plaats je zelf je dakisolatie? Dan kan je ook aanspraak maken op een premie voor de aankoop van het isolatiemateriaal. Voorwaarde is wel dat de datum van je facturen tussen 1 juli 2022 en 30 april 2023 gelegen is en dat de facturen op het moment van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn. De premie bedraagt minstens 6 euro per m² en kan onder bepaalde voorwaarden oplopen tot 12 euro per m².

 

Hoe aanvragen?

Je kan de dakisolatie premie voor doe-het-zelvers online of op papier aanvragen bij netbeheerder Fluvius. Daarvoor heb je een kopie van alle facturen nodig, een attest met info over de geplaatste isolatie en foto’s van de plaatsing. Laat je de plaatsing van je dakisolatie toch liever over aan een ervaren vakman? Dan kan je ook genieten van dakisolatie premies en ben je bovendien zeker van een correcte plaatsing zonder fouten. Via onze offerteservice vind je gegarandeerd een geschikte vakman voor jouw klus. Vul het offerteformulier in. 

 

6. Rentesubsidie

Sinds 2023 werd het renteloos renovatiekrediet omgevormd naar een rentesubsidie. Daardoor krijg je korting t.o.v. de marktrentevoet. Ben je dus sinds 2021 eigenaar van een woning of appartement in het Vlaamse Gewest met een slecht energielabel? Dan kan je een rentesubsidie aangaan om je woning energiezuiniger te maken. Je kan tot € 60.000 renteloos lenen als je binnen 5 jaar kan aantonen dat de energieprestatie van het gebouw aanzienlijk verbeterd is. Het bedrag dat je kan lenen, hangt af van hoe energiezuinig de woning wordt.

 

Hoe aanvragen?

Je kan de rentesubsidie enkel aanvragen als je een hypothecaire lening (= hoofdkrediet) afsluit om een woning of appartement te kopen.  Daarbovenop kan je de rentesubsidie aangaan. We raden aan om voor je renovatie samen te werken met een vakman. Deze adviseert je op maat van jouw project en zorgt voor een correcte uitvoering van de werken. Ontvang gratis advies en offertes op maat via de offerteservice.

TIP: de rentesubsidie gaat hand in hand met de EPC-labelpremie. Je kan dus van beide financiële voordelen tegelijkertijd gebruikmaken.

7. Vlaamse aanpassingspremie

Ben je of woon je samen met een 65-plusser? Dan kan het nodig zijn om je woning aan te passen naar de noden van een hoge leeftijd, zoals met een badkamerrenovatie. Hiervoor voorziet de overheid onder voorwaarden een aanpassingspremie. Deze subsidie voor renovatie bedraagt 50% van de som van de goedgekeurde facturen (incl. btw) en gaat tot max. 1.250 euro. Je moet min. € 1.200 aan geldige onkosten inbrengen per onderdeel van de werken.

 

Hoe aanvragen?

Je kan de aanpassingspremie aanvragen bij Wonen Vlaanderen na de uitvoering van de werken. Dat kan voor zelf uitgevoerde werken of werken uitgevoerd door een aannemer.

We raden aan om samen te werken met een vakman. Deze adviseert je op maat van jouw project en zorgt voor een correcte uitvoering van de werken. Een vakman kan je ook uitgebreid informeren over de premies en helpen bij de aanvraag. Ontvang vrijblijvend advies en offertes op maat via de offertepagina.

8. Burenpremie

Kan jij nog minimaal 9 andere buren overtuigen om samen te renoveren, dan kan je een BENOvatiecoach (projectleider) aanvragen. Die houdt zich specifiek met jullie renovaties bezig. Hij begeleidt jullie doorheen de renovatie en neemt heel wat taken over: energetische doorlichting van de woning, werfopvolging, …

De BENOvatiecoach krijgt hiervoor een premie van max. € 600 per woning die deelneemt aan het renovatieproject. Elke deelnemer heeft recht op de Mijn VerbouwPremie voor de uitgevoerde maatregelen en eventueel ook de Totaalrenovatiebonus. De BENOvatiecoach kan helpen bij de aanvraag.

 

Hoe aanvragen?

Je kan je als deelnemer inschrijven op de website van Fluvius. Zodra er 10 of meer deelnemers uit dezelfde regio inschrijven voor dezelfde energiebesparende maatregel, wordt er een collectief renovatieproject opgestart en een projectbegeleider aangesteld. Indien er zich geen 10 deelnemers inschrijven, gaan de netbeheerder en gemeente op zoek naar een oplossing op maat.

Let op: voor elke energiebesparende maatregel moet voldaan worden aan de voorwaarden van de Mijn VerbouwPremie. Een van de voorwaarden is dat de werken uitgevoerd worden door een professionele aannemer. Benieuwd naar advies, de mogelijkheden en premies op maat van jouw project? Ontvang vrijblijvend voorstellen via de offertepagina.

9. Verlaagd btw-tarief

Je komt in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21% als je renovatiewerken (bv. woning isoleren) laat uitvoeren. Dit geldt enkel voor woningen ouder dan 10 jaar die uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt worden.

BELANGRIJK: sinds 1 april 2022 kan je eveneens genieten van het verlaagd btw-tarief op warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen wanneer je woning jonger is dan 10 jaar of bij een heropgebouwde woning na afbraak. De herziene regeling is 2 jaar geldig en vervalt op 31 december 2023.

 

Hoe aanvragen?

Om te kunnen genieten van het 6% btw-tarief moeten de renovatiewerken uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer. Ook de levering en de plaatsing van de materialen moeten door dezelfde erkende aannemer gebeuren. Tip: contacteer meerdere vakmannen. Zo kan je makkelijk voorstellen en prijzen vergelijken. Ontvang vrijblijvend offertes op maat van je project via onze offerteservice.

10. Vermindering onroerende voorheffing

Bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) voorziet de overheid een korting op de onroerende voorheffing.

Sinds 2023 is de vermindering bij stedenbouwkundige handelingen enkel nog geldig voor (gedeeltelijke) herbouw. Bij nieuwbouwwoningen zonder voorafgaande sloop geldt geen vermindering meer. De regeling ziet er dan als volgt uit:

 • E-peil van E20: hier geldt een vermindering van 50% gedurende 5 jaar.
 • E-peil van E10: hier geldt een vermindering van 100% gedurende 5 jaar.

BELANGRIJK: wil je de korting bekomen? Dan moet je niet alleen het beoogde E-peil behalen, maar ook alle EPB-eisen!

11. Verminderde registratierechten

Wie er zich, bij de aankoop van zijn enige eigen woning, toe verbindt om deze ingrijpend energetisch te renoveren, geniet van een verlaagd tarief. Bij zo’n ingrijpende energetische renovatie of sloop en herbouw van de enige eigen woning betaal je sinds 1 januari 2022 nog maar 3% (voorheen 6%) registratiebelasting.

Dit tarief is van toepassing op alle koopovereenkomsten waarvan de authentieke akte werd verleden na 1 januari 2022. Spreek er je notaris over aan, zodat hij of zij dat opneemt in jouw notariële akte.

 

Premies voor beschermde afnemers

Ook de verhoogde premies voor beschermde afnemers vallen nu onder de Mijn VerbouwPremie. Beschermde afnemers die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas, kunnen in 2023 - 2024 dus de Mijn VerbouwPremie aanvragen. Bepaalde doelgroepen maken ook aanspraak op de Mijn VerbouwPremie voor gascondensatieketels.

Benieuwd naar de mogelijkheden en premies voor jouw project? Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen van gespecialiseerde vakmannen via onze offerteservice.

 

 

CONCLUSIE: zelf renoveren of laten renoveren?

De combinatie van renovatiepremies met het verlaagd-btw tarief maken dat het laten uitvoeren van renovatiewerken door een vakman vaak interessanter is dan zelf aan de slag te gaan. Een vakman geeft je ook de nodige info en gepast advies op maat van jouw project. Je hoeft bovendien niets zelf te doen. Een vakman zorgt voor een correcte uitvoering van de werken zodat je zeker bent van een kwalitatief resultaat.

TIP: ben je op zoek naar een gespecialiseerde vakman en benieuwd naar een voorstel en prijs op maat van jouw project? Ontvang en vergelijk dan vrijblijvend offertes via de offertepagina.